استارتر (ماست، دوغ، پنیر)
Functional Blend
نشاسته و مشتقات ( نشاسته اصلاح شده، مالتودکسترین)
هیدروکلوئید (CMC، کاراگینان)
طعم دهنده​​​​​​​

1.  لبنیات:

2.  بستنی

Functional Blend
طعم دهنده​​​​​​​

3.  گوشت

سویا و مشتقات (ایزوله پروتئین سویا، فیبر سویا)
نشاسته و مشتقات (نشاسته سیب زمینی)
Functional Blend
هیدروکلوئید (کاپا کاراگینان نیمه تصفیه، کاپا کاراگینان فول)
پودر تخم مرغ (پودر سفیده تخم مرغ)
طعم دهنده

4.  سس

نشاسته و مشتقات (نشاسته اصلاح شده سرد، نشاسته اصلاح شده گرم)
پودر تخم مرغ (پودر زرده تخم مرغ)
هیدروکلوئید (گوار، CMC، زانتان)
Functional Blend
پودر خردل
طعم دهنده​​​​​​​

5.  شیرینی و شکلات

سویا و مشتقات (لستین)
روغن های تخصصی (CBS)
Functional Blend
هیدروکلوئید (گوار، زانتان)
پودر تخم مرغ (پودر سفیده تخم مرغ)
طعم دهنده​​​​​​​

6. مکمل های ورزشی

نشاسته و مشتقات (مالتودکسترین)
سویا و مشتقات (ایزوله سویا)
Functional Blend
پروتئین شیر (WPC، MPC)
پودر تخم مرغ (پودر سفیده تخم مرغ)

7.  نوشیدنی

هیدروکلوئید (CMC، زانتان)
Functional Blend
نشاسته و مشتقات (مالتودکسترین)
طعم دهنده​​​​​​​

8.  اسنک

نشاسته و مشتقات (نشاسته سیب زمینی، مالتودکسترین)
Functional Blend
طعم دهنده​​​​​​​